15 Jun 2016

Air dari celah kelangkang gadis,

perlu usaha,
perlu masa.

No comments: