7 Mar 2014

Hidup

Kematian yang tiada mati,
sakit yang terlalu sakit.

No comments: