20 May 2013

pegemis malam

Pegemis malam,
Menanti simpati mimpi,
Berharap bahagia sebelum fajar,

moga ketemu,
bidadari - bidadara syurga,

No comments: